Överlåt studielånen till privata banker


Att överlåta hanteringen av studielån från CSN till privata banker har en rad olika fördelar enligt Centern. Enligt centerns förslag ska hanteringen av studielån överlåtas till privata banker. Staten går in som borgens man och gör det omöjligt för bankerna att neka utlåning av pengar till studenterna. Förslaget grundas i en längre tids missnöje med CSN. Anders Flanking, Centerns partisekreterare, uppger till SvD.se att vissa studenter än idag tvingas vänta upp till 30 dagar för att få sin ansökan behandlad. Med fler aktörer och större konkurrens tror Centern att servicen kommer att öka. - Bankerna vill locka nya kunder och kan erbjuda bra produkter. Det kan till exempel handla om hela paketlösningar, med försäkringar eller fonder. Dessutom är det en trygghet att ha en egen bankrådgivare, säger Anders Flanking till SvD.se Enligt förslaget kommer däremot bidragsdelen fortfarande att tillhandahållas av ett nedbantat CSN. Om förslaget får stöd av regeringen vet Anders fortfarande inte. - Jag tror att det ligger i linje med regeringens vilja att öka valfriheten, men jag vågar inte säga om det finns något stöd för förslaget än, säger han till SvD.se. Källa: SvD.se