Gäststudenter får lättare att stanna


Det ska bli lättare för gäststudenter att få stanna i Sverige efter det att studietiden är slut. Idag måste gäststudenter från länder utanför EU återvända till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd i Sverige därifrån om de skulle bli erbjudna jobb i Sverige - den så kallade återvändarregeln. Enligt migrationsminister Tobias Billström ska regeln slopas den 1 juli 2008. Tanken är att den slopade regeln ska underlätta för företag som söker specialkompetens samt för studenter och forskare som annars kanske väljer bort Sverige som arbetsland på grund av byråkratiska hinder. En region som kämpat för en slopad regel är Blekingetrakten, där IT och telekombranschen länge efterfrågat utbildad personal. Bra eller dåligt förslag? Läs mer: [link]http://www.sydostran.se/index.57101---1.html">Sydöstran