Akademikers löner har ökat kraftigt


Lönerna för akademiker har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en ny lönestatistik från Jusek. År 2006 låg medianlönen för en nyutexaminerad akademiker inom den privata sektorn på ungefär 22 500 kronor i månaden. Ett år senare låg den på 24 000 kronor i månaden. Inom den statliga sektorn har ingångslönen ökat från 20 400 kronor till 21 350 kronor i månaden. Inom den kommunala sektorn ligger ingångslönen oförändrad på 22 000 kronor i månaden. Vill man tjäna mer pengar är det bäst att byta jobb. Lönestatistiken från Jusek visar att man får bäst utfall inom den privata sektorn. Men även stats- och kommunalanställda som bytte jobb höjde sina löner jämfört med de som var kvar på samma jobb. Kvinnor har i genomsnitt haft en bättre löneutveckling än män under 2000-talet. Under förra året ökade kvinnornas löner med 0,5 procent mer än männens. Däremot är kvinnornas löner inom den privata sektorn 84 procent av männens löner. NATHALIE NORDHSTRÖM