Bra lärare och motiverade studenter


Veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får beröm av Högskoleverket. Anledningen är bland annat hög lärarkompetens och motiverade studenter. Det är en nationell och en internationell bedömargrupp med experter på området som har utvärderat veterinärprogrammet och forskarutbildningen i veterinärmedicin. - Jag håller med. Men sedan kan man ju alltid önska mer praktik och mer pengar, säger Anja Pedersen, ordförande för Veterinärmedicinska föreningen. Hon säger också att många av skolans studenter är stressade. - Jag vet inte om det beror på utbildningen eller om det är just för att studenterna är väldigt motiverade, säger hon. Högskoleverket anser också att det saknas en bra vidareutbildning i anslutning till programmet och föreslår därför en motsvarande AT-tjänstgöring för studenter som ska examineras. - Det ställer vi oss helt positiva till. Jag tror att det skulle bli ett smidigare hopp mellan skola och arbetsliv. Det finns vissa praktiska färdigheter som man inte kan få in under studietiden, säger Anja Pedersen. NATHALIE NORDHSTRÖM