Överskott trots färre studenter


Många av landets högskolor och universitet uppvisar goda ekonomiska resultat under 2007. Detta trots att antalet studenter fortsatte att minska under förra året. Det visar en sammanställning av högskolornas årsredovisningar som Högskoleverket har gjort. Den visar också att det totalt redovisades ett överskott på nära en halv miljard kronor under 2007. I många fall har resultaten räddats av forskningsverksamheten eftersom det ofta är där som överskotten finns. Enligt årsredovisningarna studerade ungefär 280 000 personer på högskola förra året. Det är en minskning med två procent jämfört med 2006. Alla universitet utom Stockholms universitet, SLU och Växjö universitet visar en minskning av studenter. Bland högskolorna är det ungefär lika många som visar en ökning respektive en minskning av studenter. - Vi har ännu ett år av svag utveckling bakom oss men det är viktigt att resurserna till högskolan inte minskas på grund av detta. Det behöver snarare satsas mer pengar för att höja kvaliteten och därmed öka utbildningarnas attraktivitet, menar Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM