Ladda ner gratis studielitteratur


Förlaget Studentia erbjuder vem som helst att ladda ner kostnadsfri studielitteratur. I sambarbete med student.se kan du ladda ner kurslitteren gratis direkt till din dator. Här finns både kompendier och övningsböcker inom flera olika ämnen. Studentia ger ut studielitteratur via Internet i pdf-format som den studerande själv kan ladda hem. Litteraturen består av kompendier och övningsböcker och fungerar som ett supplement till den ordinarie kurslitteraturen. Den riktar sig till studerande på högskolor och universitet och utgör ett utmärkt verktyg för dem som vill lyckas med sina studier. Studentia.se hitterbjuder böcker inom ett flertal olika ämnen t ex företagsekonomi, statistik, kemi, organisationsteori, mikroekonomi, marknadsföring mm. Utöver detta finns även böcker som hjälper dig att lyckas med din uppsats eller ditt föredrag samt karriärböcker som hjälper dig i jakten på jobb. All litteratur är skriven av undervisare från landets främsta högskolor och universitet och syftar till att ge den studerande en överskådlig inblick av ämnets innehåll. Böckerna används även i utbildningssyfte av lärare. Vem som helst kan ladda ner böckerna på nätet. Det är helt gratis och kräver ingen registrering. På http://www.student.se/kurslitteratur finns gratislitteraturen att ladda ned! Studentia är en ny portal för studerande på akademiska utbildningar. Målet med portalen är att hjälpa de studerande med att förbättra sina kunskaper i studieämnena och att hjälpa dem på vägen mot en framtida karriär. Verksamheten bedrivs även i Danmark, Tyskland och Holland.