Brist på ingenjörer


Det är stor risk för att det blir brist på ingenjörer i Sverige i framtiden. Det är Globaliseringsrådets bedömning av situationen. I vissa branscher råder det en brist redan nu. Det är svårt att fylla kurserna på de tekniska högskolorna och intresset för att bli ingenjör har minskat kraftigt. Globaliseringsrådet anser nu att det krävs åtgärder från statsmakten om man ska kunna säkerhetsställa tillgången på ingenjörer i framtiden. De anser att en viktig faktor är uppläggningen av den naturvetenskapliga undervisningen i grund- och gymnasieskola. De menar också att staten kan påverka de ekonomiska villkoren genom exempelvis studiemedels- och skattereformer. I Danmark har det bedrivits en kampanj för att öka intresset för ingenjörsutbildningarna. Det visade sig vara framgångsrikt och Globaliseringsrådet föreslår en liknande kampanj i Sverige. Den skulle innehålla information om vad yrket innebär och vilka möjligheter utbildningarna ger. NATHALIE NORDHSTRÖM