CSN massgranskar studenter


Centrala studiestödsnämnden (CSN) gick i måndags ut med en bulletin om att man utökar kontrollen av studenter på ett vis som innebär att tusentals fler kommer att granskas kring deras studier och lån. Kontrollerna skall utökas från den inkomstkontroll av studenter som görs efter två år till att CSN även ska börja granska inkomster för halvårsstuderande studenter. Dessutom blir det nya kontroller på de så kallade tilläggslånen som är ett slags högre lån för dem som tjänat mycket innan studierna. CSN planerar även stickprovskontroller mot både utlandsstudente som studenter på hemmaplan i Sverige, allt enligt ett pressmeddelande från CSN. Årligen begär CSN tillbaka cirka 280 miljoner kronor av de drygt 20 miljarder som myndigheten betalar ut till studerande. MARKUS HANKINS markus.hankins@studentis.com