Folk med högre utbildning jobbar mer


Det finns ett tydligt samband mellan förvärvsarbete och utbildningsnivå. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Den delen av befolkningen som är högutbildad arbetar i större utsträckning än den delen av befolkningen som har lägre utbildning. Till högutbildade räknas de personer som gått en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Till lågutbildade hör de som genomgått folk- eller grundskola. 79 procent av den totala befolkningen i åldrarna 25 till 64 år förvärvsarbetade år 2006. Av de högutbildade var det 86 procent som hade ett arbete samma år. Motsvarande siffra bland lågutbildade var 65 procent. Statistiken visar också att de som har ett arbete har högre utbildningsnivå än de som inte har ett arbete. Jönköpings län är det län som har högst förvärvsintensitet bland högutbildade. Där har 90 procent av de högutbildade ett jobb. Lägst förvärvsintensitet har Skåne län där 82 procent av de högutbildade är sysselsatta. Det är större skillnader mellan länen när det gäller de som har lägre utbildning. I Jönköpings län där andelen arbetande är störst har 74 procent av de lågutbildade ett jobb. Motsvarande siffra är 59 procent i Norrbottens län där också förvärvsintensiteten är den lägsta i landet bland lågutbildade. NATHALIE NORDHSTRÖM