"Högskolorna har dålig kvalitet"


Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg gick i veckan till attack mot högskolorna i Sverige. I radioprogrammet "Vetandets värld" påstod han att det är för lite undervisning på en del högskoleutbildningar. Enligt ministern krävs att högskolorna blir bättre på att planera undervisningen och att mer pengar inte är lösningen. – Kvalitet och då särskilt lärartäthet har fått sjunka för mycket inom högskolan och det måste åtgärdas. Men till exempel universitetskanslern och rektorerna har också ett ansvar för att göra det bästa av de medel som står till förfogande. Sen ska jag göra mitt bästa att de medlen blir så stora som möjligt, säger högskoleminister Lars Leijonborg. Samtidigt ville Lars Leijonborg inte lova några extra pengar till högskolorna inför de bugetförhandlingar som inletts mellan regeringspartierna. MARKUS HANKINS