Ungdomar allt mer toleranta


Svenska ungdomar har blivit allt mer toleranta visar en ny undersökning från Ungdomsstyrelsen. I studien, som omfattade ungdomar i åldrarna 16-29, svarade 40 procent att Sverige borde ta emot färre invandrare. När undersökningen senast gjordes, 1993, svarade 70 procent att Sverige borde ta emot färre invandrare. Däremot tror endast 28 procent att invandrare har samma möjligheter att lyckas i Sverige som svenskar. Ungdomar är även mer toleranta mot homosexuella än äldre. Sju av tio anser till exempel att homosexuella ska få gifta sig och nästan hälften av de tillfrågade ungdomarna anser att homosexuella borde få adoptera på samma villkor som heterosexuella. Är ungdomar idag mer toleranta? Jag hade nästan fått intrycket av att det var tvärtom. I skolvalen placerar sig partier som Sverigedemokraterna högt på listorna. Polisen satsar allt mer på att bekämpa så kallade hatbrott och så vidare. (Källa: Rapporten)