Få hjälp i jobbsökandet


Finansförbundet är inte endast en facklig organisation för anställda inom bank och finans. Det är också en språngbräda för alla studenter som vill ge sig ut på den finansiella arbetsmarknaden. Finansförbundet har ca 31000 medlemmar bestående av tjänstemän inom bank och finanssektorn. De förhandlar på central nivå om löner och arbetsvillkor med Bankinstitutets Arbetsgivarorganisation, BAO. Via ombudsmän och kontaktombud erbjuder de även rådgivning i alla frågor som gäller medlemmarnas situation i arbetslivet. Av de 31 000 medlemmarna är cirka 2000 studenter. Alla som studerar, oavsett utbildning, har möjlighet att ansluta sig till finansförbundet utan någon medlemskostnad. En vanlig tjänst för studentmedlemmar är att informera om löneläget inför en arbetsintervju berättar Sofia Stenfeldt, ombudsman på finansförbundet. -Många studenter är osäkra i löneförhandlingar vid deras första jobb, vi kan bistå med detaljerad löneinformation för specifika tjänster och företag och genom personlig rådgivning ta fram rimliga löneanspråk. Studenter som är intresserade av att jobba inom finansbranschen kan även få handledning i jobbsökandet. -Vi hjälper till med värdefulla kontakter inom branschen genom medlemsseminarier och kontaktpersoner. Det går även bra att lämna CV här för granskning, efter en vecka får man då tillbaka CV med personlig feedback, berättar Sofia. För de som är intresserade av den internationella finansmarknaden kan finansförbundet bistå med kontakter till systerförbund i andra länder. Det finns också möjlighet för studenter att söka olika typer av stipendier.