Storsatsning på kärnkraftsforskning


Det satsas stort på kärnkraft inom forskningsvärlden. Forskningen på Uppsala Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan kommer att intensifieras under de kommande sex åren. Lärosätena kommer att få dela på 102 miljoner kronor från Svenskt Kärntekniskt Centrum, SKC. Bidraget ska fungera som ett stöd till forskning och utbildning i kärnteknik. Dessutom kommer lärosätena själva att bidra med ytterligare 72 miljoner. KTH, Chalmers och Uppsala Universitet har forskat inom kärnteknik de senaste 15 åren och hittills har stödet från SKC uppgått till ungefär 150 miljoner kronor. Pengarna har bland annat gått till vidareutbildning för personal på myndigheten, kärnkraftverken och i industrin. NATHALIE NORDHSTRÖM