Flest jobb inom teknik- och vårdyrken


Tillväxten av antalet lediga jobb på arbetsmarknaden dämpas ner efter rekordåret 2007. Men trots det förväntas sysselsättningen att öka under 2008. Enligt Linda Pärlemo, prognosmakare på arbetsförmedlingen, kommer sysselsättningen att öka med ungefär 35 000 personer under året. Att tillväxten har dämpats ner beror bland annat på att den internationella konjunkturen har blivit svagare. Dessutom får arbetsgivare inom vissa branscher inte tag på den arbetskraft som de efterfrågar. Enligt siffror från arbetsförmedlingen är läkare, förskollärare, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker exempel på akademikeryrken som det kommer att vara mycket liten konkurrens om under 2008. Arbetsmarknaden ser även god ut för till exempel civilingenjörer inom bygg och anläggning, VVS-ingenjörer och programmerare. Överlag kommer det att vara liten konkurrens inom en hel del teknik- och vårdyrken. Svårare blir det för samhälls- och språkvetare, utredare i offentlig förvaltning, journalister och informatörer som tillhör de akademikeryrken där det kommer att råda stor konkurrens om jobben. Andra exempel är biologer, kemister och civilingenjörer inom kemi. NATHALIE NORDHSTRÖM