Högskolestudenter med dålig koll


Tidningen Studentliv berättade i veckan om statistik från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som man tagit del av som visar på låga kunskaper om svenska politiker hos studenter. Undersökningen visar att bara varannan student vid valet 2006 klarade av att peka ut Bosse Ringholm som socialdemokrat. I jämförelse kunde 84 procent av befolkningen i stort svara rätt på samma fråga. Studenterna hade också något sämre resultat än övriga allmänheten på sakkunskapsfrågor, som exempelvis frågan om Spanien är med i EU. Enligt forskarna bakom studien är en delförklaring till resultatet att kunskap ökar med åldern. Varannan person som börjar läsa vid högskola kommer från gymnasieskolan och är alltså i 20-årsåldern. - När du är ung, inte har kommit i kontakt med så många samhällsinstitutioner och inte läst så många tidningar, då vet du inte vem Bosse Ringholm är, säger docent Henrik Oscarsson, en av de ansvariga för valforskningsprogrammet, till Studentliv. MARKUS HANKINS