Missnöje bland it- och teknikstudenter


Många it- och teknikstudenter är inte särskilt nöjda med sin utbildning. Det konstaterar företaget Academic Work i sin undersökning Högskolebarometern. Fyra av tio anser att utbildningarna inte håller den standard arbetsmarknaden efterfrågar. Nästan hälften av it- och teknikstudenterna ansåg också att en lägsta acceptabel ingångslön efter studierna skulle ligga på mellan 24 000 och 27 000 kronor. Mer än 50 procent av kvinnorna som svarade på undersökningen var dock benägna att gå in på en lägre lön, under 23 000 kronor. (Källa: IDG.se)