Besök av indonesisk ambassadör


Imorgon, tisdag den 12 februari, får Högskolan i Borås besök av den indonesiska ambassadören i Sverige Ms. Linggawaty Hakim. Anledningen till besöket är att Borås är en mönsterbild för hur avfall ska återvinnas. Under sitt besök i Borås kommer den indonesiska ambassadören att träffa ett antal indonesiska stipendiater som läser Waste Refinery på Institutionen Ingenjörshögskolan samt de bidragsgivare som gör det möjligt för studenterna att lära sig mer om återvinning av avfall. Samtliga bidragsgivare är inbjudna till informationsmötet. Professor Mohammad Taherzadeh kommer också att delta för att berätta om de forskningsaktiviteter som pågår i Yogyakarta just nu. NATHALIE NORDHSTRÖM