Fler studenter får skriva anonymt


Högskolor och universitet väljer i allt större utsträckning att tentera studenter anonymt. Syftet är att undvika subjektiv rättning där exempelvis kön, ålder eller etniskt ursprung kan påverka resultatet. Nu har även Umeå universitet beslutat om att införa anonyma tentor. - Äntligen. Den här frågan har vi jobbat med i många år, säger Karolina Lindkvist, utbildningsbevakare vid Umeå studentkår, till Västerbottens Folkblad. Chalmers Tekniska högskola och Linköpings universitet är ytterligare två lärosäten som beslutat om att använda anonyma tentor. Det efter att Högskoleverket har rekommenderat förändringen för att stärka rättsäkerheten för studenterna. - Tidigare såg kanske många ett slags misstroende i detta, men när man prövat på några ställen har man tvärtom blivit positivt inställd. Det är bra både för studenterna och lärarna, säger Lars Lustigh till DN.