Hur studentikos är du?


Studentikos är en subkultur som är utmärkande för studenters livsstil. I uppslagsverk förklaras ordet ofta av uppsluppen eller skojfrisk. Dessa ord fångar dock inte begreppets hela sanning. Utmärkande för studenter är att de är unga och nyss har flyttat hemifrån. De är skolade att ta initiativ, ifrågasätta och kritiskt granska samtidigt som de förväntas bli framtidens ledare. Studietiden är en förberedelse för vuxenlivet och under den här perioden blir många lite rebelliska. Det innebär att studenter tar avstånd från vuxenlivets regler, seder och bruk genom att driva med dessa på ett lite ironiskt eller, studentikost sätt. Denna ironi varierar mycket i sin karaktär och kan vara både högtidlig och avslappnad, elitistisk och jämlik samt konservativ och radikal. De som uppfattas som studentikosa är obstinata mot gamla regler, seder och traditioner. De kan till exempel ha en förkärlek till studentikos stavning som innebär ålderdomliga, tillkrånglade stavningar av allehanda ord. Det är även studentikost att överdriva firandet av högtider och traditioner som tillexempel valborg. I den studentikosa livsstilen innefattas också handlingar som får folk att höja på ögonbrynen, men det ska vara handlingar som stämmer överens med de studentikosa värderingarna. Det är studentikost att hänga upp cyklar i vägskyltar, sno kommunens tråkiga flagga, dricka punsch, vara med i spex, äga och använda en overall eller komma till tionde omtentan iklädd frack, men det är inte studentikost att slåss, dricka tequila eller sätta clownnäsa på Esaias Tegnér statyn. Studentikos är inte endast ett sätt att agera och leva, det kan även beskrivas som ett sätt att vara. Det är studentikost att ha en underfundig humor bestående av ordvitsar, ironi, fräckisar och flitigt användande av referenser till vetenskap och samhällsdebatt. Det kan även uppfattas som studentikost att anamma vissa dialekter, främsta exemplet på detta är den akademiska lundadialekten. Långt ifrån alla studenter är studentikosa och vissa väljer till och med att mer eller mindre ta avstånd ifrån denna subkultur. Den studentikosa livsstilen har emellertid ökat under 80 och 90 talen efter att ha varit i stort sett helt försvunnen under vänstervågen kring 1968. Hur studentikos är du, hur ser du på det studentikosa etablissemanget, är det förlegat eller kul? Fortsätt gärna diskussionen i forumet.