Kvalitet nyckelord i höstbudgeten


I regeringens höstbudget för universitet och högskolor tas 200 miljoner bort från de generella anslagen för antalet studieplatser. I stället lägger man 240 miljoner på att öka ersättningen per elev till universiteten och högskolorna inom vissa utbildningsgrenar. Idag får högskolorna och universiteten 19 043 kronor per helårsstudent inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Det nya anslaget blir 1 300 kronor mer, 20 343 kronor. Ersättningen för tekniker och studenter inom naturvetenskapliga ämnen höjs med 1 000 kronor till 46 708 kronor. Utbildningsminister Lars Leijonborg säger i en intervju med DN att satsningen ska främja kvaliteten på utbildningarna och inte kvantiteten. Är det rättvisa nivåer för studenter idag? Vad säger ni som pluggar ekonomi om att era anslag är betydligt lägre än teknikernas? Är de för låga i jämförelse eller är det en rimligt skillnad? (Källa: DN)