Antagningsproven breder ut sig


Antagningsprov för att bli sjuksköterska? Ja, det kan bli verklighet om Högskoleverkets nya testprojekt faller väl ut., Just nu genomgår flera hundra gymnasiestudenter i Stockholms län särskilda prov för att utvärdera om antagningsprov, eller områdesprov som de kallas i det här sammanhanget, kan vara något för de mest populära vård- och teknikutbildningarna. Tanken är att proven ska användas som ett komplement till intagningen via betyg och högskoleprov. Till skillnad från högskoleprovet som ska visa prov på en mer generell lämplighet att studera är områdesproven framtagna för att visa styrkor och brister inom de områden som hör ihop med respektive utbildning. Antagningsprov tillämpas ju redan av flera utbildningar, exempelvis journalistutbildningar och arkitektutbildningar. Tycker ni att det är ett bra sätt att få fram rätt personer eller ska utbildningar vara öppna för alla oavsett fallenhet för ämnet? (Källa: DN