Imamutbildningen till Skåne?


Som Student.se tidigare i vintras berättat så har högskoleminister Lars Leijonborg bestämt sig för att tillsätta en utredning om hur Sverige kan starta upp utbildning för präster inom Islam, "imamer". Imamen Adly Abu Hajar, vice ordförande i European Islamic Conference, islamologen Jan Hjärpe och socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo vill alla att den kommande utbildningen hamnar i Skåne. Alla tre har sedan länge propagerat för en svensk utbildning för muslimska religiösa ledare, bland annat för att motverka islamistisk extremism. Idag finns det Moskéer i Sverige där föreläsarna har liten eller obefintlig utbildning i Sverige utan har fått sin utbildning i Pakistan, Saudiarabien eller Afghanistan. Enligt Lars Leijonborg har Sveriges muslimer rätt till en bra utbildning av sina predikanter, på samma sätt som staten står för utbildningen av kristna präster. - Många som kallas imamer i moskéerna är inte utbildade. De tar kanske bara en hundra år gammal predikan från Internet. Men en bra imam i Sverige måste känna till svenska förhållanden, respektera svenska lagar, demokrati och jämställdhet, säger Adly Abu Hajar till Sydsvenskan. Islamologen Jan Hjärpe tror på att utbildningen bör ligga i Skåne, både av integrationsskäl av logistiska skäl och får medhåll av Adly Abu Hajar: - Malmö har en stor muslimsk befolkning. Vi har närheten till Köpenhamn. Dessutom blir det lätt att hitta lärare vid högskolan i Malmö och universitetet i Lund, säger Adly Abu Hajar. MARKUS HANKINS