Svårt för kvinnor att bli professorer


Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Så heter det ofta i diskussioner och visst ligger det mycket i tid. Men i den akademiska världen går förändringen trögt. SvD.se skriver idag att endast 17 procent av alla professorer är kvinnor. Högskoleverket har bland annat studerat en grupp bestående av 29 000 personer som doktorerat mellan 1980 och 2001. Studien visade att tolv år efter disputationen hade åtta procent av männen blivit professorer medan bara fyra procent av kvinnorna nått dit. På doktorandnivå är det dock betydligt jämnare, ungefär hälften av alla doktorander är kvinnor. Men för varje högre nivå är manfallet större bland kvinnor än bland män. Ett lärosäte som dock vänt trenden är KTH som i höstas installerade nio kvinnor (av 37) som professorer. Vad säger ni tjejer om det här? Märker ni av att det är ett hårdare klimat för er?