Klättar du på väggarna?


Har du alltid velat klättra på väggarna precis som Spider-Man? Snart kan din dröm vara uppfylld. Den italienske professorn Nicola Pugno vid det tekniska universitet i Turin har kommit fram till att det borde vara möjligt att konstruera en dräkt som låter en vuxen man eller kvinna att fästa vid väggarna på samma sätt som en geckoödla eller spindel. Fenomenet kallas för van der Waals-krafter och är ett resultat av den attraktionskraft som skapas av obalanserade elektriska laddningar runt molekyler. Geckoödlor har miljarder fina hårstrån organiserade i hierarkiskt mönster på sina fötter och den ackumulerade laddning de skapar gör det möjligt för dem att fästa exempelvis på glas. För att återskapa hårstråna i en artificiell dräkt för människor skulle man enligt professor Pugno kunna använda nanotuber av kol. De är några miljarddels meter långa och ultrastarka. Men det är fortfarande många problem som måste lösas, bland annat hur man ska lossa dräkten från väggen och hur man ska hålla funktionsstörande smuts borta så att inte klättringen slutar i ett fritt fall. Källa: BBC