43 000 ska skriva högskoleprovet


Runt 43 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov som skrivs den 5 april. Jämfört med förra året är det en minskning med knappt 1,5 procent. Men minskningen är marginell i jämförelse med de kraftiga minskningar som varit vid de senaste fem provtillfällena. - Vi hade räknat med att ännu färre skulle skriva provet nu när man inte får plussa på poäng för arbetslivserfarenhet till sitt provresultat längre. Men kanske ser vi ett trendbrott nu. Det kommer att bli mindre fördelaktigt att höja sina betyg på komvux i framtiden och det skulle tala för att fler väljer att skriva provet, säger Margaretha Hallgren, utredare vid Högskoleverket i ett pressmeddelande. Den största ökningen står stockholmarna för där tolv procent fler ska skriva högskoleprovet i vår jämfört med förra året. Den procentuellt största minskningen har skett i Trollhättan/Uddevalla där minskningen är 21,8 procent. 270 utlandssvenskar ska skriva provet. Det är en ökning med 20 procent jämfört med förra året. Proven ges vid svenska skolor i Belgien, Frankrike, Schweiz, Spanien och Storbritannien. Dessutom får svenska soldater i Afghanistan och Kosovo möjlighet att skriva. NATHALIE NORDHSTRÖM