Europa får ett eget green card - i blått


För att råda bot på den flykt av högutbildad arbetskraft som sker inom EU vill nu EU-kommisionen skapa ett blåkort, inspirerat av USA:s greencard. Det ska ges till högutbildade från övriga delar av världen. Men för att inte tappa utvecklingsländerna på högutbildade ska rekryteringen ske etiskt. Ett av målen med blåkortet är att snabba upp byråkratin, inom 30 dagar ska den sökande kunna få svar på sin ansökan om att flytta till Europa. Ett anställningskontrakt som ger en lön motsvarande minst tre gånger minimilönen i den sökandes ursprungsland är kravet för att få söka blåkortet som ger uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Europa under två år. Är det bättre att locka till sig utländsk arbetskraft än att försöka behålla den inhemska? Vad tycker ni? (Källa: Realtid.se)