Hjärndopning för att klara stressen


Mediciner mot alzheimers och adhd används av studenter som prestationshöjande medel. Den så kallade hjärndopningen är vanlig på amerikanska skolor och nu kommer det även varningar om att det förekommer i Sverige. Det är två forskare från universitetet i Cambridge som larmar om den nya trenden. Bättre minne och ökad koncentrationsförmåga är effekter som lockar. Preparaten är egentligen avsedda för personer med minnessjukdomar och koncentrationssvårigheter. - Inlärningsstimulerande preparat kan hjälpa dig för stunden, men du glömmer det du lärt dig snabbare. Dessutom kan du drabbas av allvarliga psykoser som biverkning, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet till Stockholm City. Hur utbrett missbruket är i Sverige vet man inte ännu. Ett orosmoln är handeln med läkemedel över internet som ökar lättillgängligheten av preparaten. NATHALIE NORDHSTRÖM