Uppsala granskar rasbiologin


Vetenskap och ras är temat för en föreläsningsserie som startade på Uppsala Universitet den 31 januari. Sex föreläsningar av svenska och internationella foskare skall belysa rasismens, rasbiologins och rashygienens historiska arv från Linnés tid fram till våra dagar. De ska även försöka förklara rasförståelsens förhållande till vetenskapstraditionen och dagens vetenskapssyn. Den 27 februari talar Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och om Linnés klassificering av människan. Herman Lundborg som var världens förste professor i ämnet rasbiologi och även chef för "Statens institut för rasbiologi" som inrättades just i Uppsala år 1921, hamnar under luppen vid den tredje föreläsningen den 26 mars. Den 9 april fortsätter man på ämnet ”Antropologen Gaston Backman och den upsaliensiska rasbiologins spridning i tid och rum”. Rasbiologernas inflytande på Finland tas upp den 23 april och serien avslutas den 7 maj med ett föredraget ”En genetikers syn på rasbegreppet”. Ordförande för serien är professor Helmut Müssener. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och inträdet är fritt. MARKUS HANKINS