Stockholm satsar på multikort


Från och med terminsstarten av vårterminen 2008 inför Stockholms Universitet ett nytt "multifunktionskort". Kortet skall underlätta för elverna genom att på sikt ersätta de olika kort som krävs i studentens vardag. Med det nya kortet är det tänkt att eleverna ska kunna hantera utskrifter, för att logga in på datorer och nät och hantera biblioteksärenden. Dessutom skall kortet fungera som ett passerkort, något som med tiden kommer att ge studenterna på Stockholms Universitet en unik lösning för alla skolrelaterade passerkortsfrågor. Den första kortfunktionen som införts nu i Januari är bibliotekskortet. Detta innebär att det gamla Campuskortet inte gäller längre på universitetsbiblioteket. Studenterna kan hämta sina kort vid infodisken i A-huset, där loggar man in med sitt SU-studentkonto och kortet skrivs ut. Stockholms Universitets studentkår protesterade nyligen i ett pressmeddelande mot införandet av de nya korten, som de tycker både begränsar rörelsefriheten för studenterna på campus och försvårar för allmänheten att få tillgång till öppna föreläsningar. - Proportionerna mellan det problem man säger sig vilja lösa och de åtgärder man väljer för att uppnå det saknar rim och reson. Vi vill värna universitetet som en öppen mötesplats, en arena för demokratisk debatt och upplysning, säger Petter Nilsson, politisk sekreterare på Stockholms universitets studentkår. Mer information om det nya kortsystemet finns på www.it.su.se/multifunktionskort. MARKUS HANKINS