Studenter får sämre ekonomi


Förr i tiden hade studenter det bättre ställt än de har idag. Dagens studenter har 300 kronor mindre i plånboken i genomsnitt än vad man hade 1989, berättar Ekot. När alla räkningar är betalda har genomsnittsstudenten hela 24 procent mindre att röra sig med än vad hon hade på 80-talet, en drastisk minskning av studenternas ekonomiska styrka och köpkraft. Främsta orsaken till sänkningen är högre hyror. Idag utgör hyran nästan en tredjedel av studentens månatliga utgift, jämfört med 18 procent 1989. MARKUS HANKINS