Omröstning om arbetstider


I veckan ska EU-parlamentet rösta om ett nytt arbetstidsdirektiv. Omröstningen påverkar arbetstiderna för lönetagare i Europa. EU-ländernas arbetsmarknadsministrar kom redan tidigare i år överens om nya, sämre regler för arbetstider. Går förslaget igenom är det första gången som EU antar regler som gör arbetstagarnas ställning svagare. Bland annat kan ändringarna leda till arbetstider som kan göra det svårt för till exempel ensamstående med barn att ta vissa jobb. Inför omröstningen planerar fackliga organisationer och kvinnolobbyn att demonstrera. De räknar med att kunna samla flera tusentals arbetstagare i protest. Förslaget innebär att arbetstiden per vecka kan bli som längst 78 timmar. Dessutom innebär förslaget att reglerna för jourtid och kompensationsledighet ska ändras till arbetsgivarens fördel. Om förslaget går igenom kommer också arbetsgivarna ha en ensidig rätt att införa årsarbetstid. Det innebär att en arbetsgivare kan tvinga någon att jobba 78 timmar i veckan i fem månader för att sedan vara ledig resten av året. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com