Industridesign i Lund ska göras om


Industridesignsutbildningen på Lunds tekniska högskola ska göras om. Enligt Sydsvenskan bedömde Högskoleverket förra året att de var tvungna att vidta åtgärder innan den 9 maj 2008 för att få behålla sin examensrätt. De vill att den konstnärliga nivån på utbildningen höjs och att det anställs fler lärare med konstnärlig bakgrund. - Vi måste möta Högskoleverket så att de blir nöjda där, säger Gunnar Bolmsjö, programledare för industridesignprogrammet, till Sydsvenskan. Högskoleverket anser att utbildningen har en betoning på teknik och ifrågasätter därför om utbildningen inte är en teknisk utbildning istället för en konstnärlig. Det påverkar om programmet ska kunna fortsätta att anta studenter via arbetsprov. Utvärderingschef, Karl-Axel Nilsson ska lägga fram ett förslag till rektor Göran Bexell om studenterna ska kunna ta ut en konstnärlig examen eller inte och just nu pågår en intern utredning. Svaren till Högskoleverket och universitetets interna utredning beräknas vara klara i mars. NATHALIE NORDHSTRÖM