Jobba utan fribelopp


CSN missar studenternas extrajobb Nu är sommaren snart här och många som har planerat att jobba i sommar står inför frågan hur man skall både få ihop lite pengar till nästa höst samt slippa att skatta bort allt genom sänkta ersättningar och skatt. Svaret är mycket enkelt Centrala studiestödsnämnden (CSN) har ingen kontroll över svenska studenters extrajobb i Danmark. De kan därmed tjäna betydligt mer än fribeloppsgränsen 50 000 kronor per termin utan att behöva riskera betala tillbaka på sina studielån. I Sverige görs inkomstkontrollerna i samarbete med Skatteverket, men CSN kan inte se hur mycket studenterna har tjänat i utlandet. Detta enligt en rapport från TT