Byggarbetare är framtidsyrket


Vilket yrke finns bäst chanser att få jobb inom? Frågan är en som många studenter tar in i beräkningarna när de väljer vad de ska studera. Arbetsförmedlingen presenterade idag en sammanställning på inom vilka yrken det finns störst chans att få jobb på fem till tio års sikt. En sammanställning som görs för första gången. De yrken som kommer kräva personal är bland annat datatekniker, ingenjör och byggnadsarbetare, men det kommer även finnas behov av sjuksköterskor, läkare och förskollärare enligt Arbetsförmedlingens långsiktiga analys. Prognosen varnar för ett sämre arbetsmarknadsläge under 2008 med ökad arbetslöshet. Undersökningen skall enligt Arbetsförmedlingen underlätta för studerande ungdomar. - Vi vill ge ungdomar ett bättre beslutsunderlag, när man ska välja vilken utbildning man ska satsa på, säger Arbetsförmedlingens Bo Bylund till SR. MARKUS HANKINS