Högre lön än kollegorna ger mer lycka


Nu har forskare kartlagt vad som gör män nöjda med sin lön: Hur mycket över kollegan man ligger lönemässigt. Tidigare har man antagit att det enbart varit lönens storlek som varit viktigt, men nu har man alltså konstaterat att det även är den relativa storleken som är viktig. Genom att skiktröntga hjärnan på 76 frivilliga män indelade i par medan de genomförde uppgifter, kunde forskarna konstatera att den del av hjärnan som hanterar belöningar aktiverades mer när männen fick en större belöning än sin parkamrat. Vad säger ni män där ute, vill vi bara vara bättre än andra hela tiden? Tror ni kvinnor är likadana? (Källa: BBC)