Femton studenter avstängda för fusk


Under förra året stängdes femton studenter vid Malmö högskola av för fusk. Dessutom varnades tre stycken. Enligt Sydsvenskan var det lika många som drabbades av disciplinära åtgärder under 2006. Sammanlagt har 31 studenter misstänkts fuskat under 2007, men det är bara 18 av dem som har bestraffats. En av studenterna stängdes av från all undervisning efter att ha kopierat långa textstycken ur en bok och använt sig av dem i en tiopoängsuppsats utan att ange källan. 14 studenter stängdes av i en månad. Den vanligaste orsaken var att de kopierat andra studenters texter eller hämtat texter från internet som de använt i sina hemtentor. Tre ärenden skrevs av och tio studenter friades. Av de som stängdes av 2007 var tio kvinnor och fem män. NATHALIE NORDHSTRÖM