Färre kvinnor i den akademiska världen


Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår har tröttnat på att det är få kvinnor inom akademin. Därför arrangerar de den 11 mars konferensen Doktorand-08 där de kommer att fokusera på orsakerna till akademins läckage av kvinnor. Kvinnor har sedan 60 år tillbaka utgjort 40 procent av studenterna. Trots det är inte ens 20 procent av alla professorer kvinnor. Kvinnor vill göra karriär i lika hög utsträckning som män men ändå lämnar många av dem sin akademiska karriär i förtid. Doktorandnämnden vill förändra det faktum att akademisk karriär är så tydigt kopplat till kön. - Att vi inom akademin systematiskt åsidosätter kvinnor är mer än ett jämställdhetsproblem. Det är också ett kvalitetsproblem när vetenskap produceras ur ett snävt manligt perspektiv, och risken finns att förtroendet för forskning urholkas om forskare endast representerar hälften av befolkningen, säger Mattias Wiggberg, ordförande för doktorandnämnden vid Uppsala studentkår i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM