Din inriktning spelar ingen roll!


Din inriktning spelar ingen roll! Ett alltid återkommande ämne för diskussion i universitets- och högskolekretsar är vilken inriktning eller fördjupning man ska läsa. Om man läser till civilekonom – ska man då läsa finansiering eller ska man läsa marknadsföring? Eller kanske rent av Technology Management? Om du går programmet för personal- och arbetslivsfrågor – ska du då läsa inriktning pedagogik, eller är det bättre att välja Företagsekonmi, eller kanske sociologi. Det ena kanske är mer intressant, men det andra är mer kommersiellt gångbart. Vad ska man välja? Det finns givetvis inget exakt svar, men utgångspunkten är alltid att ”Det spelar ingen roll!” Ja, faktiskt är det så i många fall. Om du läser den ena eller andra inriktningen är egentligen ganska oviktigt. Arbetsgivare tittar ofta inte särskilt mycket på det. Naturligtvis finns det en hel rad undantag, speciellt på olika ingenjörsutbildningar eller på utbildningar där man läser till något explicit, tex. lantmätare. Men för påfallande många utbildningar spelar det en mycket liten roll om du väljer inriktning x eller inriktning y. Ofta spelar det inte ens någon roll vilken utbildning du har gått, utan mer att du har gått en akademisk utbildning. När jag har arbetat på rekryteringsföretag har jag många gånger hört kunden säga att ”Vi söker egentligen bara efter en duktig person, civilingenjör eller civilekonom eller systemvetare spelar egentligen ingen roll. Vi vill bara att personen ska ha en akademisk gedigen utbildning.” Rådet blir alltså: Ta reda på exakt vad du ska läsa i de olika fördjupningsalternativen och vad de innebär. Ta också reda på hur efterfrågade de är på arbetsmarknaden. MEN det viktigaste är att du läser det som tycker verkar roligast och mest intressant. De flesta arbetsgivare kommer aldrig att undra om du läste inriktning A eller inriktning B på universitetet. Artikeln är skriven av: Linus Zackrisson, MinKarriar.se Linus arbetar till vardags med att analysera och hjälpa människor med att få jobb genom företaget MinKarriär. Det är allt ifrån granskning av CV till praktisk hjälp.