Detta tittar IT-rekryterare på


Pål Broström är chef för systemutvecklingen på Mynta. Företaget växer kontinuerligt och Pål intervjuar löpande till sin grupp som idag består av 25 personer. På två år har han genomfört cirka 200 intervjuer. Efter ett tag kastade Pål Broström formalia, nu kör han på känsla istället. Vad ser du som är viktigast hos den sökande? -Det är viktigt att ha med sig något i bagaget. Ett blankt papper och att vara bright räcker inte. Det måste finnas en drivkraft åt något håll, det duger inte att säga att man vill pröva på det mesta. Det är också en fördel om man är konkret kan visa vad man har presterat tidigare. - Att ha ett socialt liv vid sidan om jobbet är avgörande. Jag intervjuade en gång en enormt duktig kille som vi inte anställde därför att han inte gjorde någonting av sin fritid. Vilka råd skulle du vilja ge en person ska gå på intervju? - Att vara sig själv och visa vanligt hyfs. Ringa återbud vid förhinder och inte sticka ut för mycket åt något håll. En gång kom en tjej klädd i minikjol och linne… Det första magiska minuterna är avgörande och det är svårt att reparera ett dåligt första intryck. - Det är positivt att vara aktiv och ställa frågor under intervjun. Det visar att man kan även föra en dialog med en kund. Tar man intervjun med en klackspark behandlar man förmodligen sina kunder på samma sätt. - Du bör även kunna svara på de mest basala frågorna som till exeml vilka dina svaga och starka sidor är. Kan du inte det, får du gå hem och öva. - Prata inte heller om lönen. Ett bra jobb ger bra lön. Viktigt att se intervjun som ett prov Claes Åberg är professionell rekryterare på Capanova Rekrytering, ett av Connectas 18 bolag. I två år har han rekryterat IT-relaterade tjänster. Han intervjuar i genomsnitt 12 personer i veckan. Vad är viktigt att tänka på inför en intervju? - Att komma i tid och avsätta tid. Det är också viktigt att se proper ut och att vara förberedd. Man ska veta varför man har kommit och kunna ställa specifika frågor. - Kandidaten måste också förstå, och komma ihåg, att intervjun är ett prov på hur han eller hon är. Det går bra att slappna av, men man måste hålla hög svansföring under hela mötet. Det är ett test hela vägen. Hur hanterar du nervositet hos den intervjuade? - Jag försöker skapa en avspänd atmosfär och inleda med en allmän konversation i fem minuter om den jag ska intervjua verkar nervös. En gång avbröt en kandidat intervjun och bad om att få träffas vid ett senare tillfälle för att då kunna göra ett bättre intryck. Det tycker jag är helt okej i undantagsfall. Kan du ge exempel på hur någon utmärkt sig under intervjun? - En kille ställde sig upp vid blädderblocket och började rita sitt liv. En annan hade med sig en mapp med bilder från sitt liv. Det ger ett avtryck hos mig och visar på initiativkraft och vilja att utmärka sig. Källa: http://csjobb.idg.se/