Större brist på fritidspedagoger


Den brist som idag råder på förskollärare och fritidspedagoger riskerar att bli ännu värre i framtiden. Många av dem som har kompetens att jobba inom dessa områden väljer att istället jobba inom de tidiga åren i grundskolan. Det står att läsa i Högskoleverkets rapport 2009 över utbildning och arbete. Andra yrken som det kan bli brist inom om inte antalet nybörjare ökar är yrkeslärare, biomedicinska analytiker, högskoleingenjörer, receptarier, speciallärare och tandläkare. Bland ekonomer, apotekare och de som läser konstnärliga utbildningar finns det tvärtom en risk för att det blir ett överskott i framtiden. Etableringsuppgifter och arbetsgivarnas bedömningar visar att det för tillfället är brist på utbildade inom vård- och utbildningsområdet och överskott på de som går humanistiska eller konstnärliga utbildningar. På kort sikt har konjunkturläget stor betydelse för hur balansen på arbetsmarknaden ser ut. Men på lång sikt är det istället andra faktorer som spelar in. Näringsgrensutvecklingen är en sådan faktor liksom yrkessammansättningen, pensionsavgångar och annan rörlighet som påverkar efterfrågan av olika utbildningsgrupper. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com