Masterutbildningar får bidrag


KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, skänker sammanlagt 16 miljoner kronor till ett tiotal högskolor och universitet. Tanken är att utveckla och långsiktigt genomföra masterprogram efter Bolognamodellen. Bland annat kommer masterutbildningen "Simulering av tillverkningsprocesser" vid Högskolan Väst få en och en halv miljon kronor i bidrag från KK-stiftelsen. Pengarna kommer att användas till att omforma det nuvarande masterprogrammet så att teori och praktik varvas bättre och fler studenter lockas till att söka utbildningen. KK-stiftelsen kommer också att bidra med 3,3 miljoner till Örebro Universitet som tillsammans med Högskolan i Halmstad ska utveckla en självgående gaffeltruck. Personal från Högskolan i Skövde kommer också att delta i projektet. Högskolan i Skövde får pengar för att skapa landets första sammanhållna masterprogram inom informationsfusion. Malmö Högskola får pengar för att tillsammans med bland annat Malmö stad utveckla och genomföra ett masterprogram i organisation och förvaltning av hållbara förändringsprocesser. NATHALIE NORDHSTRÖM