Mitt i det finansiella navet


Att arbeta inom finans ger stora möjligheter att vara med där det händer, att få ta del av färsk finansiell information och ständigt hålla sig uppdaterad. Disa Hammar är på Stockholms universitets arbetsmarknadsdagar för att berätta för studenter om sitt arbete och företag. Hon pratar engagerat och entusiastiskt om finansbranschen och använder facktermer och uttryck i en livlig fart som till och med kräver att den branschinsatte anstränger sig för att hänga med. Disa arbetar nu på Merchantbanken, SEB:s företagsbank. Hon kom till SEB genom deras traineeprogram för nästan två år sedan. –Det bästa med traineeprogrammet var att man fick en helikoptersyn över hela organisationen samt möjligheterna att bygga ett nätverk med andra trainees och med anställda inom olika delar i organisationen som man kunde ha nytta av senare, berättar hon. Hon påpekar dock att det även finns andra ingångsvägar för den som är intresserad av att arbeta på SEB. -De vanligaste ingångarna är studenter som gör sitt examensarbete på uppdrag från SEB och eventuellt blir erbjudna anställning eller studenter som börjar med sommarjobb i kundtjänst på bankkontor. Därifrån finns det sedan möjligheter att avancera inom kontorsrörelsen och bli rådgivare för mindre företag. Det är när företagen växer och blir mer komplexa som Merchantbanken tar vid. Merchantbanken hjälper företag att tillgodose deras finansiella behov genom att ta fram helhetslösningar när det gäller allt från ränte och valutahandel till banklån. Disa arbetar sedan drygt ett år tillbaka med kreditanalyser på Merchantbankens tradingavdelning. -Jag hjälper bland annat företagsobligationsägare att analysera bolag för att bedöma den risk en obligationsägare tar genom att låna ut pengar. Varje morgon klockan åtta är det morgonmöte och då är det analytikernas uppgift att informera säljare och handlare om vad som har hänt på obligationsmarknaden. Här finns det även möjlighet för investerare att ställa frågor till analytikerna. Därefter vet man aldrig hur en dag kommer att te sig. -Att arbeta med olika bolag innebär mycket ad hoc lösningar och ingen dag är den andra lik, det är en del av tjusningen med det här arbetet, säger hon. Disa ansvarar även för en publikation där hon sammanfattar vad som har hänt på den Svenska kreditmarknaden. Materialet publiceras bland annat i Kreditkommentar Sverige som kommer ut varannan månad. Arbetet innebär också att följa med bland annat säljare och göra presentationer om SEBs syn på kreditmarknaden inför potentiella investerare. - Jag har även besökt våra säljkårer i London, Frankfurt och Oslo. Man får redan som junior mycket ansvar och möjligheter att vara med och påverka. Jag ansvarar själv för uppföljningen av vissa bolag och genom publikationerna finns möjligheten att vara med och påverka vad det skrivs om kreditmarknaden. Om man är intresserad av människor, nyfiken och tycker det är spännande med den finansiella marknaden tycker Disa absolut man ska chansen att söka sig till bankvärlden. -Man befinner sig där allting händer, mitt i det finansiella navet och har hela tiden tillgång till förstahandsinformation. Det är det som gör att det är kul att gå till arbetet.