Hur mycket kan du jobba?


Den 8 februari arrangerar Malmö högskola en seminariedag om långtidssjukskrivning, arbetslöshet och arbetslivsinriktad rehabilitering som en kulmen på ett utvärderingsuppdrag som växt sig allt större. På uppdrag från Försäkringskassan utvärderade Malmö Högskola de tre regionala och EU-sponsrade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus, som alla riktat sig till långtidssjukskrivna. En utredning som resulterade i rapporten ”Hur mycket kan du jobba?”. – Dels kommer vi som jobbat med rapporten att berätta om erfarenheter dragna ur den, dels har vi bett några dramapedagoger, både lärare och studenter, att dramatisera delar av utvärderingsresultaten för att skapa mervärde och visa på alternativa sätt att presentera utvärderingsresultat på, berättar Mats Andersson på enheten för kompetensutveckling för Malmö Högskolas officiella hemsida. Förmiddagen kretsar kring kunskap medan eftermiddagen är fokuserad på diskussion. Syftet med det är att deltagarna ska få med sig något konkret förändringsförslag till sina arbetsplatser. – Vi vill visa att man kan få så mycket mer än ”bara” en rapport om man lägger uppdrag på högskolan, säger Mats Andersson. MARKUS HANKINS