Hade Einstein fel?


Att färdas snabbare än ljuset har tidigare ansetts vara omöjligt, inte minst sedan Einstein lade fram sina teorier. Nu hävdar två tyska forskare vid universitetet i Koblenz, Günter Nimtz and Alfons Stahlhofen, att de spräckt den gränsen. När de placerade två prismor med särskilda detektorer upp till en meter ifrån varandra upptäckte de att fotonerna ibland förflyttades mellan prismorna snabbare än vad som var teoretiskt möjligt. Fenomenet kallas för kvanttunnlar och öppnar upp möjligheten till exempelvis tidsresor. Nimtz och Stahlhofen menar också att det kan förklara hur den mänskliga hjärnan kan jobba så otroligt effektivt. Men alla är inte lika imponerade över fyndet. Dr. Aephraim Steinberg vid universitetet i Toronto menar att det handlar om en tolkningsfråga, eftersom ingen faktisk information överförts utan det bara handlar om ett vågpaket, ett slags "hölje" som innehåller olika vågformer. Därför menar Steinberg att Einsteins lag fortfarande gäller. Rätt eller fel? Läs rapporten och avgör själva.