Poliselevers insparksfest spårade ur


Polisutbildningen vid Umeå Universitet hade sin årliga insparksfest i helgen. Festen spårade ur rejält och urartade i slagsmål, misshandel och omhändertagande av en person. Polisen fick kallas till platsen där en 25-årig man omhändertogs för fylleri. Tre anmälningar om misshandel och en om olaga hot upprättades. Festen som hölls på restaurang Vildmannen anordades av studentföreningen på Polishögskolan i Umeå som en insparksfest för de nya studenterna. Festen är årligen återkommande. Det är ännu oklart hur skolan kommer att gå vidare med saken. - Det är tragiskt. Sådana här händelser är inte till fördel för vare sig poliseleverna eller polisen i stort, säger Bertil Hammarberg, föreståndare för polisutbildningen vid Umeå Universitet till Västerbottens Folkblad. NATHALIE NORDHSTRÖM