Kärnkraften kvar till 2045?


Kärnkraften är långt ifrån död. Det är budskapet i ett underlag framtaget av Energimyndigheten. Enligt den efterforskning myndigheten gjort kan reaktorerna i Sverige hålla upp till 60 år vilket innebär att den sista reaktorn inte behöver tas ur bruk förrän 2045. En politisk strid kopplad till klimatberedningen som i dagarna ska ta ställning till kärnkraftens roll när det gäller energiförsörjning rasar. Folkpartiet vill föra fram ny kärnkraft på agendan medan bland andra miljöpartiet vill avskaffa kärnkraften långt innan reaktorernas tekniska livslängd är till ända. Dags att diskutera kärnkraft, alltså. Fram med era argument för och emot. Bästa bidraget vinner... trumvirvel... biobiljetter. (Källa: SvD)