Brist på läkare


[bild_hoger]http://www.student.se/img/article_img/2008/01/20/4fc745559f325a624bcba65bb0d1197f.jpg[slut_bild_hoger]Prognoser från Högskoleverket visar att det är brist på läkare. För att Sverige år 2020 ska kunna bli självförsörjande när det gäller läkare krävs det att läkarutbildningen utökas med 320 platser per år. Idag är antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen lågt i förhållande till arbetsmarknadens nyrekrytering. Beräkningarna utgår från en ökad läkartäthet under de kommande åren som bland annat beror på den åldrande befolkningen. Enligt Dagens Medicin hade sex av tio som fick svensk legitimation förra året läkarexamen från ett annat land. Det är en ny toppnotering. Bland annat har nytillskottet från Grekland mer än fördubblats mellan 2006 och 2007. Ett hundratal av läkarna kommer också från det nyblivna EU-landet Rumänien. NATHALIE NORDHSTRÖM