Överskott på 0,6 miljarder


Förra året låg landets universitets och högskolors sammanlagda intäkter på 50,1 miljarder kronor. De totala kostnaderna låg samma period på 49,5 miljarder kronor. Det innebär ett överskott på 0,6 miljarder kronor. Den summan avser i sin helhet verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning. Det visar Högskoleverkets årsrapport. Två tredjedelar av landets högskolor och universitet fick in mer pengar än de gjorde av med. Jämfört med 2007 låg kostnaderna i löpande pris på 2,5 miljarder kronor eller fem procent högre år 2008. Omräknat till 2008 års priser har kostnaderna ökat med ungefär en procent mellan 2007 och 2008. Lunds universitet hade 2008 ett överskott på 300 miljoner kronor och Karolinska Institutet ett överskott på 164 miljoner kronor. Av lärosätenas intäkter var 64 procent direkta statsanslag. 16 procent av intäkterna kom från statliga myndigheter. Privatpersoner, organisationer och företag stod för 16 procent av intäkterna och sju procent kom från övriga offentliga medel, däribland EU. Det var också två procent som kom från finansiella intäkter. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com