Ny jättesnabb datateknik


Forskare vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, och Göteborgs universitet har kommit på en rekordsnabb spinntronik. Det kan bli ett genombrott för hypersnabb trådlös datorkommunikation. Forskarna har fått fram rekordhöga frekvenser för datorkommunikation med så kallade spinntroniska oscillatorer. De har genererat frekvenser på mer än 46 gigahertz. Längre än så kunde inte mätinstrumentet mäta. I nuläget går det att köpa en dator med en hårddisk på två terabyte. Det motsvarar ungefär två miljoner foton eller 600 000 mp3-låtar. Den stora lagringskapaciteten är möjlig med hjälp av spinntronik som utnyttjar elektroners magnetiska egenskaper för att dataöverföringen ska kunna gå extremt snabbt. Datorer som har spinntroniska arbetsminnen kan starta på ett ögonblick eftersom operativsystemet ligger färdigt i arbetsminnet och inte behöver hämtas från hårddisken. De nya framstegen kan komma att revolutionera tekniken i flygplanens svarta lådor. Informationen kan bevaras säkrare och längre. Denna teknik kommer sannolikt också att höja prestandan i både mobiltelefoner, trådlösa nätverk och radarteknik för bilar. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com