Snygg personal ger inte bättre lönsamhet


Snygg personal leder inte nödvändigtvis till bättre lönsamhet, även om många arbetsgivare verkar tro det. Det visar en studie som gjorts vid Karlstads universitet. Den som ser bra ut och som ger ett hälsosamt intryck kan ofta ha lättare att få jobb. Kraven är högst ställda inom hotell och restaurang men även inom bank och detaljhandeln. Det är Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap, vid Karlstads universitet som har forskat i detaljhandeln, hotell- och restaurang och bank- och försäkringsbranschen. Det viktigaste för företagen är inte utseendet utan att personalen är sund och frisk eftersom vältränad och hälsosam personal ofta leder till lägre sjukfrånvaro. De företag som har höga estetiska krav på sina anställda är inte mer lönsamma än andra företag. Det visar en studie där enkätsvar om utseendeideal från ett par hundra företag i Sverige har samkörts med lönsamhetssiffror från affärsdatabasen. Enkätundersökningen visar också att det är viktigare att de anställda har ett vårdat språk än att de har yttre skönhet. NATHALIE NORDHSTRÖM